Välkommen till Oxhalsö Norra samfälligheter

 

Välkomstbrev

Karta

Blidö.nu

Blido.info

 

 

Login medlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till Oxhalsö Norra samfälligheter

 

- Städdag med sedvanlig korgrillning i hamnen den 12 oktober 2024.

- Årsstämmorna för samfälligheterna blir den 10 maj 2025

 

Styrelserna önskar alla en riktigt trevlig sommar!

 

Vår grönområdesplan hittar du här: Grönområdesplan

 

Här finns information om om vad vi äger. Vi är delägare i 22 olika samfälligheter där bland annat Blacke med fiskevatten ingår. Båtsmanstorpet, Rådmansholmen bad och Norrrsunds hamnområde mm

 

Handhavande av vattenventilen

 

Vid vattenfel eller läcka vv ring: 0730282974

 

Mail till Tomtsamfällighetes styrelse är tomt@oxhalso.se 

Mail till Vägsamfällighetens styrelseordförande är vag@oxhalso.se

Frågor om båtplats, hamnen mm  maila bat@oxhalso.se

Frågor om bastun i hamnen maila bastu@oxhalso.se