Välkommen till Oxhalsö Norra samfälligheter

 

Välkomstbrev

Karta

Blidö.nu

Blido.info

 

 

Login medlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till Oxhalsö Norra samfälligheter

 

Vårens städdag blir den 27 mars 2021 med samling kl 10 vid pumphuset och avslutas med sedvanlig korvgrillning i hamnen.

 

Årstämmorna blir den 5 juni 2021.

 

Handhavande av vattenventilen

 

Vid vattenfel eller läcka vv ring: 0730282974

 

 

 

 

Mail till Tomtsamfällighetes styrelse är tomt@oxhalso.se 

Mail till Vägsamfällighetens styrelseordförande är vag@oxhalso.se

Frågor om båtplats, hamnen mm  maila bat@oxhalso.se

Frågor om bastun i hamnen maila bastu@oxhalso.se