Välkommen till Oxhalsö Norra samfälligheter

 

Välkomstbrev

Karta

Blidö.nu

Blido.info

 

 

Login medlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till Oxhalsö Norra samfälligheter

 

Årsstämmorna för alla föreningarna är planerade till den 14 maj 2022 med start kl 10

i sockenstuga, vid kyrkan, Blidö Kyrkalle 26

 

Vår grönområdesplan hittar du här: Grönområdesplan

 

Här finns information om om vad vi äger. Vi är delägare i 22 olika samfälligheter där bland annat Blacke med fiskevatten ingår. Båtsmanstorpet, Rådmansholmen bad och Norrrsunds hamnområde mm

 

Handhavande av vattenventilen

 

Vid vattenfel eller läcka vv ring: 0730282974

 

Mail till Tomtsamfällighetes styrelse är tomt@oxhalso.se 

Mail till Vägsamfällighetens styrelseordförande är vag@oxhalso.se

Frågor om båtplats, hamnen mm  maila bat@oxhalso.se

Frågor om bastun i hamnen maila bastu@oxhalso.se