Välkommen till Oxhalsö Norra samfälligheter

 

Välkomstbrev

Karta

Blidö.nu

Blido.info

 

 

Login medlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till Oxhalsö Norra samfälligheter

 

Höstens städdag blir den 10 oktober med samling kl 11 vid pumphuset och avslutas med sedvanlig korvgrillning i hamnen.

 

Handhavande av vattenventilen

 

Vid vattenfel eller läcka vv ring: 0730282974

 

Vår gemensamma släpvagn står parkerad vid pumphuset. Den får endast användas inom området för att köra ris. Använd samma nyckel som till Bommen. När du använder vagnen – notera datum, namn, telefonnummer och när du avser lämna tillbaka den, i liggaren i lådan som står där intill.

 

Mail till Tomtsamfällighetes styrelse är tomt@oxhalso.se 

Mail till Vägsamfällighetens styrelse är vag@oxhalso.se

Frågor om båtplats, hamnen mm  maila bat@oxhalso.se

Frågor om bastun i hamnen maila bastu@oxhalso.se